Kameni agregat

PONUDA KAMENOG AGREGATA

Preradom mineralne sirovine-pjeska, dobijamo vrlo kvalitetne frakcije kamenog agregata. Sam postupak dobijanja gotovih frakcija je mokri postupak tj. uključuje pranje, drobljenje i separisanje mineralne sirovine.

Ispitivanje fizičko-mehaničkih, minerološko petrografskih osobina te hemijsku analizu gotovih frakcija redovno vrši „Zavod za saobraćaj“ Građevinskog fakulteta u Sarajevu. Od svih frakcija posebno ističemo prepranu frakciju 0 – 4 mm koja je zbog svoje finoće jako pogodna za mašinsku izradu glazure te je izuzetno tražen proizvod.PROIZVODNA LINIJA KAMENIH AGREGATA

Našu proizvodnu liniju kamenih agregata čine:

  • Frakcija 0 - 4 mm
  • Frakcija 4 - 8 mm
  • Frakcija 8 - 16 mm
  • Frakcija 16 - 32 mm
  • Frakcija 0 - 16 mm
  • Frakcija 0 - 32 mm
  • Tampon 0 - 32 mm