Betoni

PONUDA BETONA

U svom proizvodnom programu nudimo spravljanje, transport i ugradnju betona betonskom pumpom.

Raspolažemo sa dvije betonare ukupnog kapaciteta 60 m3, pet miksera ukupnog kapaciteta 32 m3 i mikser pumpom kapaciteta 8 m3 i dužinom ruke 24 metra.

Spravljanje betona na betonari se vrši na osnovu receptura koje je izradio ZPIMK Građevinskog Fakulteta u Mostaru.STALNO POBOLJŠAVANJE KVALITETA

Redovno se vrši uzimanje uzoraka gotovog betona i njihovo ispitivanje u cilju konstantnog održanja i poboljšanja kvalitete betona. Takođe se periodično kontrolišu kvalitete komponenti betona. Ako se beton transportuje na duže relacije, ili ako se radi o ekstremno lošim vremenskim uslovima dodaju se aditivi za beton.VELIKI IZBOR BETONA

Našu betonsku proizvodnu lepezu čine:
Transportni betoni

  • C8/10
  • C12/15
  • C16/20
  • C20/25
  • C25/30
  • C30/37
  • C35/48

Prefabrikovani betoni

  • C25/30
  • C30/37
  • C35/48betonski proizvodi proizvodnja